Pinkster Kerk Van Christus

Pinkster Kerk Van Christus

What do we do?

0 star(s) from 0 votes

Gemeente Missie / Vissie

Die effektiewe uitvoering van die bevel van Jesus Christus deur :

Die betrokkenheid en die toewyding van elke Gelowige om sodoende die Koninkryk van God uit te berei.

Kwaliteit opleiding vir die toerusting  van Geestelike leiers in dedieninge in ons gemeenskap.

Die daarstelling van 'n werkbare proses om die groot opdrag en die groot gebod uit te voer ten einde gemeente groei te verseker.

Efes 4 15-16 : Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,uit wie die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

 

 

 

 

How to contact us...

 • Our business address:-
  6 Mc Cullum ave
  Brakpan North
  Gauteng
  1545

How to find us...

Opening times

 • Are you the business owner of this page? Have you considered adding your opening hours?

Client testimonials

No business testimonials have been added.

YouTube

 • Are you the business owner of this page? Have you considered adding a YouTube video?

Image gallery

 • Are you the business owner of this page? Have you considered adding your image gallery?