Vredenburg Western Cape

Vredenburg

Churches Christian Businesses and services in Vredenburg

Results

Nuwe Lewe Kerk

Hoek van Hoof- en Uniestraat
Vredenburg
Vredenburg 7380
Western Cape

Nuwe Lewe is ‘n gereformeerde, Gees-bekragtigde en Evangelie-gesentreede kerk.